5 chiến lược về giá trên Amazon mà mọi seller cần biết

Tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận là mục tiêu mà mọi seller hướng tới. Trong bài này, chúng tôi sẽ chia sẽ một số chiến thuật để đạt mục tiêu đó.Để trở thành seller thành công trên Amazon đòi hỏi bạn phải có nhiều kĩ năng.Một trong những kĩ năng quan trọng nhất là nhất là đặt giá sản phẩm bao nhiêu. Có rất nhiều nhân tố cần xem xét trước khi đặt giá là: giá thành sản phẩm, chi phí chạy sản phẩm, lượng sale của ranh hiện tại, lịch sử sales và giá của ranksản phẩm.

1. Giá quá cao/giá quá thấp

2. Đừng trở thành seller chuyên bán giá rẻ nhất

3. Làm điều mà những seller khác làm

4. xác định sản phẩm nào nên đặt giá lại trước

6. Ghi nhớ các quy tắc Cung cầu