BUY BOX LÀ GÌ?

Có hai kiểu người bán trên Amazon – Một là Amazon và hai là các seller khác gia nhập vào và bán sản phẩm của họ trên platform của Amazon.
Do Amazon không giới hạn số lượng người bán cũng như giới hạn số lượng sản phẩm mà một người được bán và nhiều người đều có thể cùng bán một sản phẩm, nên tại mỗi sản phẩm lại là một cuộc chiến để làm sao bán được số lượng sản phẩm đó nhiều nhất.