Chính sách bán hàng và Quy tắc ứng xử của người bán

Tất cả người bán được kì vọng sẽ tuân thủ các chính sách sau đây khi niêm yết sản phẩm trên Amazon. Vi phạm của người bán và nội dung bị cấm có thể dẫn đến việc đình chỉ tài khoản Amazon của bạn.

Quy tắc ứng xử của người bán

Amazon cho phép bạn tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng. Chúng tôi cố gắng để đảm bảo trải nghiệm công bằng và đáng tin cậy cho người mua và người bán. Tại Amazon, chúng tôi kỳ vọng bạn tuân thủ quy tắc ứng xử được nêu dưới đây. Vi phạm quy tắc ứng xử có thể dẫn đến việc mất các đặc quyền bán hàng và gỡ bỏ tài khoản của bạn khỏi thị trường Amazon.

Nguyên tắc ứng xử của người bán:

 • Tuân thủ tất cả các luật hiện hành và tuân thủ tất cả các chính sách của Amazon.
 • Duy trì thông tin tài khoản hiện tại.
 • Không bao giờ đưa thông tin sai về bản thân.
 • Luôn hành động theo cách đảm bảo trải nghiệm đáng tin cậy cho khách hàng của Amazon.
 • Không bao giờ niêm yết các sản phẩm có thể gây hại cho khách hàng của Amazon.
 • Không bao giờ tham gia vào bất kỳ hành vi gây hiểu lầm, không phù hợp hoặc gây khó chịu. Điều này áp dụng cho tất cả các hoạt động của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
 • Thông tin được cung cấp trên tài khoản của bạn
 • Thông tin được cung cấp trong danh sách bán hàng, nội dung hoặc hình ảnh
 • Giao tiếp giữa bạn và Amazon hoặc bạn và khách hàng của chúng tôi
  • Hành xử công bằng mọi lúc. Hành vi không công bằng bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau đây:
  • Hành vi có thể bị coi là thao túng hoặc “bày trò” của bất kỳ phần nào trong trải nghiệm mua hoặc bán
  • Hành động có thể bị coi là thao túng đánh giá của khách hàng, bao gồm bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp đóng góp nội dung sai lệch, gây hiểu lầm hoặc không xác thực
  • Hoạt động có thể bị coi là cố gắng thao túng kết quả tìm kiếm hoặc xếp hạng bán hàng của Amazon
  • Hành động cố ý gây tổn hại đến người bán khác, danh sách của họ hoặc xếp hạng của họ

Để tìm hiểu thêm về các vi phạm chính sách của Amazon và xem xét một vài ví dụ, vui lòng xem đoạn video ngắn này.

Chính sách bán hàng và Quy tắc ứng xử của người bán