Phải làm gì khi tài khoản Amazon của bạn bị SUSPENDED (treo)

Năm 2017 là năm có số lượng đơn hàng tăng chóng mặt đối với các seller online. Nhưng không phải với tất cả seller, đã có rất nhiều tài khoản Amazon bị treo.

Đối với nhiều seller, việc Amazon treo tài khoản bị coi là rủi ro lớn nhất đến thu nhập và danh tiếng store. Nếu bạn vừa bị khóa tài khoản thì hãy bình tĩnh và đọc kĩ hướng dẫn của chúng tôi để lấy lại tài khoản bán bình thường.

 Bạn có thể làm gì?

 Amazon treo tài khoản bán hàng của bạn vì 3 lý do sau:

Làm thế để tránh cho tài khoản bán hàng bị treo

Trong kinh doanh và cuộc sống, chúng ta đều học từ kinh nghiệm và sai lầm.

Và bây giờ, ta sẽ học cách để bảo vệ tài khoản không bị treo.Như họ nói, phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

Nếu Amazon gửi bạn một thông báo cảnh cáo hoặc các thông số về quá trình bán hàng của bạn xấu – hãy sửa nó và báo với Amazon rằng bạn đang xử lý vấn đề.