16 Tháng Tám, 2018

18 ĐIỂM THEN CHỐT ĐỂ ĐẠT BUY BOX KHI BÁN HÀNG TRÊN AMAZON

CÁC YÊU CẦU ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC BUY BOX Tài khoản bán hàng phải là tài khoản chuyên nghiệp Đạt tính hợp pháp của buy box: Phải biết cách kiểm tra tính hợp pháp của buy box […]
6 Tháng Tám, 2018

BUY BOX LÀ GÌ?

Có hai kiểu người bán trên Amazon – Một là Amazon và hai là các seller khác gia nhập vào và bán sản phẩm của họ trên platform của Amazon. Do Amazon không giới hạn số […]